Ciekawe miejsca i zabytki - informacja turystyczna

Park Narodowy Campo Ma'an

Atrakcje turystyczne Kamerunu - Park Narodowy Campo Ma'anPark Narodowy Campo Ma'an i jego otuliny zajmują około 770,000 hektarów powierzchni. Położony jest na południowym-zachodzie Kamerunu w pobliżu miasta Campo, przy granicy z Gwineą Równikową. Żyje tu 80 gatunków średnich i dużych ssaków, takich jak: słonie leśne, lamparty, gigantyczne łuskowce, hipopotamy, bawoły i pantery oraz 18 gatunków naczelnych. Jest ważną ostoją goryla nizinnego i szympansa oraz jedynym miejscem w Kamerunie, gdzie chroniony jest mandryl. Park Narodowy Campo Ma'an to także 302 gatunków ptaków, 122 gatunków gadów i 250 gatunków ryb.

Region Campo Ma'an leży w jednym z wielkich ośrodków afrykańskiej różnorodności biologicznej i z tego powodu żyje tu też ponad 1 500 gatunków roślin, w tym wiele gatunków kwiatów. W kilku ekosystemach składających się z około 20 różnych rodzajów roślinności żyje 45 endemicznych i wiele rzadkich gatunków.

Park Narodowy Campo Ma'an Oprócz znaczenia ekologicznego, ma ogromny potencjał gospodarczy, kulturalny i naukowy. Zagrożeniem dla tej bogatej różnorodności biologicznej jest jednak rozwój wybrzeża w granicach parku, nieplanowany i nielegalny wyręb lasów oraz kłusownictwo.