Park Narodowy Oiseaux du Djoudj

Atrakcje turystyczne Oiseaux du DjoudjPark Narodowy Oiseaux du Djoudj - park narodowy w w zakolu rzeki Senegal w północno-zachodnim Senegalu, blisko granicy z Mauretanią. Założony został w 1971 r. Od 1981 r. figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Obszar parku obejmuje około 16 tys. hektarów. Jest on jednym z najdalej na północ wysuniętych obszarów Afryki subsaharyjskiej z utrzymującymi się cały rok zbiornikami wodnymi. Dzięki temu zatrzymują się tu liczne stada ptaków migrujących z Europy przez Saharę.
Teren parku jest w dużej części podmokły. Na jego terenie znajdują się liczne bagna, jeziora i stawy. Obejmuje on również odcinek rzeki Senegal oraz przyległe sawanny. Najliczniej występującymi tu ptakami są kormorany, pelikany, flamingi czaple purpurowe, czaple nadobne i warzęchy afrykańskie. Żyją tu również większe zwierzęta, takie jak guźce, hieny i gazele.