Trinidad de Parana

Atrakcje turystyczne Trinidad de ParanaTrinidad de Parana jest dawną jezuicką osadą misyjną założoną w XVII wieku na terenie Paragwaju. Hiszpańska Korona nakazała jezuitom nawrócić rdzennych mieszkańców na wiarę chrześcijańską. Jezuici wybudowali niewielkie, umocnione osiedla tzw. „redukcje”, w których mieszkali razem z Indianami Guarani. W 1767 roku król Hiszpanii rozkazał wygnanie wszystkich jezuitów z kolonii hiszpańskich, a Guarani, którzy wcześniej chronili się u zakonników przed zniewoleniem, podzielili los innych Indian Ameryki Południowej. Do dziś o dawnych jezuickich osadach misyjnych przypominają ruiny barokowych kościołów i indiańskich osad. Najlepiej zachowanymi „redukcjami” są Trinidad de Parana i Tarangue. Zobaczymy tu kościoły wybudowane w stylu hiszpańskiego baroku, zawierające elementy charakterystyczne dla kultury Indian Guarani.