Machu Picchu

Atrakcje turystyczne Machu PicchuNazwa ta w języku Keczua oznacza "stary szczyt". Początkowo nazwa miasta brzmiała " Patallaqta " od słów papa "schodek" lub "stopień" i llaqta - "miasto". Jest najlepiej zachowanym miastem Inków. Zbudowane zostało w II połowie XV w. podczas panowania Pachacuti Inca Yupanqui. Jednego z najwybitniejszych władców Inków. Usytuowane zostało na wysokości ponad 200m. n.p.m. Opuszczone zostało w roku 1537 z nieznanych do dziś powodów.

Macchu Picchu pełniło funkcję centrum ceremonialnego i obronnego. Zamieszkiwane było przez arystokrację, kapłanów i opiekunów świątyń a także przez żołnierzy. Składało się z części górnej (Hanman) i dolnej. W górnej znajdowały się Pałac i Grobowiec Królewski, Świątynia Śłońca oraz Intihuatana - największa inkaska świętość - kamienny słup wyrzeźbiony w skale. Znajdowały się tu również: Świątynia Słońca i Wieża Słońca, które pełniły funkcje obserwatorów astronomicznych. Znajdujące się w nich otwory okienne były tak usytuowane, że padające przez nie promienie słoneczne oświetlały specjalny kamień w dzień przesilenia zimowego.
Dolną część zajmowały domy mieszkalne oraz warsztaty produkcyjne. Zbocza otaczające miasto pokryte były terasami uprawnymi.
Miasto zbudowano z jasnego granitu, wykorzystując rzeźbę terenu tak, by otaczające miasto skały i postawione dookoła mury stanowiły jak najlepszą obronę.
Obie części miasta połączone były schodami, które znajdziemy tu praktycznie wszędzie oraz systemem kanałów, które doprowadzały wodę zbieraną w skalnych zbiornikach.

Miasto zostało odkryte 24 lipca 1911r. przez Hirama Binghama - amerykańskiego Profesora z uniwersytetu Yale wraz z lokalnym przewodnikiem Melchorem Arteaga. Prace wykopaliskowe prowadzone przez Binghama rozpoczęły się w 1912r. i trwały do roku 1915. Następnie od 1934r. do 1941r. prowadzili tu badania archeolodzy peruwiańscy. Luis E. Valcarcel i Paul Fejos.
W wyniku prowadzonych prac odkryto tu tysiące zabytków takich jak mumie, posążki, naczynia ceramiczne czy ozdoby. Dzięki Binghamowi uniwersytet Yale wzbogacił się o ponad 4000 przedmiotów znalezionych podczas przeprowadzonych wykopalisk. Istnieją jednak dowody, że Macchu Picchu zostało odkryte wcześniej. Odnalezione listy i mapy wskazują na Augusto Bernsa jako odkrywcę miasta, które miało nastąpić w 1867r. Berns był założycielem spółki, która handlowała znalezionymi w Machu Picchu przedmiotami. Wiele z nich trafiło dzięki niemu do Europy. Nierozwiązaną do dziś ciekawostką archeologiczną jest fakt, że znalezione tu szkielety w 90% należały do kobiet. Dało to podstawy do przypuszczeń, że Machu Picchu było Sanktuarium Dziewic Słońca, a nie typowym miastem inkaskim, czy twierdzą obronną.