Ciekawe miejsca i zabytki - informacja turystyczna

Kraj Bassari

Atrakcje turystyczne Bassari CountryKraj Bassari - region kulturowy w południowo-wschodnim Senegalu, obok granicy z Gwineą. Od 2012 r. na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Kraj Bassari stanowi północny kraniec masywu Futa Dżalon. Dominuje tu pagórkowaty krajobraz, porośnięty roślinnością strefy Sudanu. Gospodarka opiera się między innymi na tarasowej uprawie ryżu.
Region Bassari zamieszkany jest przez ludność należącą do kilku plemion, głównie Bassari,  ale również Fula, Wolofów, Bambara, Malinke i Bedik. Główne miasto regionu to Kedougou. Wokół niego skupiają się tradycyjne wioski miejscowych plemion z typową dla siebie architekturą, złożoną z gęsto pobudowanych chat o stromych, krytych strzechą dachach. Tutejsze wioski jak Bandafassi, znane są z wyrobów wiklinowych. Turyści odwiedzają kraj Bassari ze względu na doskonałe warunki do wspinaczki.